Cho thuê mặt bằng 1 phần tầng trệt lô góc đg Bùi Tá Hán - Cao Đức Lân